De stichting AMVJ Beheer is in december 1981 opgericht na een grote reorganisatie bij AMVJ Amsterdam. Deze reorganisatie had tot doel de structuur van ‘de AMVJ’ transparanter te maken en de verantwoordelijkheid voor de verschillende activiteiten van AMVJ primair te leggen op die plaatsen waar ze thuishoren. Naast AMVJ Beheer werden daartoe tegelijkertijd de stichting AMVJ Fonds, de vereniging AMVJ Sport en de stichting AMVJ Sportcentrum opgericht.

Doelstelling

AMVJ Beheer stelt zich ten doel:

  • ” het beheren van het vermogen van AMVJ Amsterdam dat is ontstaan door verkoop van het voormalige Centraal Gebouw van AMVJ aan het Leidsebosje in Amsterdam en het recreatiepark De Paalberg in Ermelo . Uit dit vermogen komen middelen beschikbaar ter ondersteuning van de activiteiten van AMVJ Fonds en AMVJ Sport
  • een platform te zijn waar AMVJ Fonds en AMVJ Sport elkaar regelmatig treffen, waarbij zo mogelijk gezamenlijke projecten en initiatieven worden gestimuleerd
  • met AMVJ Fonds en AMVJ Sport een organisatie te vormen die de identiteit van AMVJ bewaakt, uitdraagt en, waar nodig of gewenst, vormgeeft

Bestuur

De structuur van de organisatie en de doelstelling van AMVJ Beheer vinden hun afspiegeling in de samenstelling van het bestuur, dat bestaat uit twee vertegenwoordigers van AMVJ Fonds, twee van AMVJ Sport, en een tweetal onafhankelijke leden. De twee onafhankelijke leden vormen tevens het dagelijks bestuur. Op dit moment bestaat het bestuur van AMVJ Beheer uit de volgende personen:

[ vacature ] – voorzitter
Hans de Witt – secretaris/penningmeester
Erik Rammeloo – lid namens AMVJ Fonds
Monique Knaap – lid namens AMVJ Fonds
Coos van Meurs – lid namens AMVJ Sport
Bea van Rooy – lid namens AMVJ Sport
Contactadres: Secretariaat AMVJ Beheer